sakft
01kozep

Tudnivalók az átírásról

Az átíráshoz szükséges iratok és okmányok belföldi gépjármű esetén:

- Személyi igazolvány
- Törzskönyv (Ha az új típusú forgalmi engedéllyel rendelkezik)
- Forgalmi engedély
- Kötelező Felelősség Biztosítás
- Eredeti adásvételi szerződés
- Az eredetiségvizsgálat igazoló lapja
- Lízinges, hiteles gépjármű esetén opciós törlőpapír a banktól

Az átíráshoz szükséges iratok és okmányok külföldi gépjármű esetén:

- Személyi igazolvány
- Személyi igazolvány
- Külföldi forgalmi engedély
- Kötelező Felelősség Biztosítás
- Eredeti adásvételi szerződés
- Az eredetiségvizsgálat igazoló lapja
- Külföldi számla
- Műszaki adatlap
- BM határozat a külföldi nyilvántartásban szereplésről
- Közlekedés Felügyelet határozata az Egyedi forgalomba állításról

Az átíráshoz szükséges plusz iratok és okmányok céges gépjármű esetén:

- Aláírási címpéldány
- Bélyegző
- Cégbírósági bejegyzés
- Lízinges, hiteles gépjármű esetén opciós törlőpapír a banktól

Az eljáráshoz minden esetben bemutatandó okmányok:

- A jogügyletről kiállított okirat (pl.: adásvételi szerződés, lízingszerződés lejártát követően kiállított igazolás, hagyatéki végzés, stb.)
- Eredetiségvizsgálatról kiállított igazolás
- Kötelező felelősségbiztosításról szóló igazolás, vagy kötvény
- A jármű előző forgalmi engedélye és törzskönyve
- Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
- Az új forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének befizetését igazoló feladóvevény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről
- Ha nem a tulajdonos jár el, meghatalmazás

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (továbbiakban: cég) esetén mellékelendő:

- Eredeti, három hónapnál nem régebbi cégkivonat
- Eredeti aláírási címpéldány
- Céges meghatalmazás az eljáró személy részére

 

Fizetendő díjak, illetékek, költségek: (csekken fizetendő)

Új forgalmi engedély:

6.000,- Ft

Új törzskönyv:

6.000,- Ft

Utánfutó esetén:

2500 kg össztömegig 9.000,- Ft, 2501 kg össztömegtől 22.000,- Ft

Átírás ügyintézése:

3.800,- Ft + ÁFA

 

2012. január 1-jétől a gépjármű visszterhes vagyonátruházási illetékei

Jármű

Jármű gyártástól számított kora

Hajtómotorjának teljesítménye (kW)

0-3 év

4-8 év

8 év felett

0-40

550,- Ft/kW

450,- Ft/kW

300,- Ft/kW

41-80

650,- Ft/kW

550,- Ft/kW

450,- Ft/kW

81-120

750,- Ft/kW

650,- Ft/kW

550,- Ft/kW

120 felett

850,- Ft/kW

750,- Ft/kW

650,- Ft/kW

A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

Új mentesség: A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése.

 

Letölthető dokumentumok

Adásvételi szerződés

Német - Magyar adásvételi szerződés

Egyedi forgalomba helyezési kérelem I.

Egyedi forgalomba helyezési kérelem II.

Regisztrációs adatlap

Üzembentartói szerződés

Általános meghatalmazás

Meghatalmazás műszaki vizsgához

Meghatalmazás regisztrációs adó befizetéséhez, VPID szám kéréshez

VPID szám Bejelentő

Weborient